subiektywnie

ta tym bardziej

więcej
przestrogi o subiektywnościach